kr zdravjaEnergijsko zdravljenje, ki jo izvajam, je posebo zaradi večih razlogov v dolgoletni praksi razvita svoja "tehnika".
Z integracijo različnih vsebin, je rezultirana optimalna "tehnika", ki jo izvajam najbolje. Pri zdravljenju seveda človeka obravnavam kot celostno bitje, ki deluje v povezavi različnih ravni, katere morajo biti med seboj uravnotežene.
Vsaka zdravilna terapija je zato individualna in nikoli enaka. Različno kot "pripomočke" uporabljam kristale, eterična olja, zvoke, barve, imaginirani priklic Dev, stimulacijsko vizualne slike in predstave za svež energijski pretok.
Pred terapijo zdravljenca vedno sprostim in naravnam na zdravljenje.


Najbolj pomemben sestavni element vsake moje terapije pa je zdravljenje z Dušno energijo mene kot zdravilke, priklic samozdravilne energije Duše zdravljenca in vzpostavljanje energijske povezave in pretočnosti čaker zdravljenca. Ter intuitivna diagnostika, s katero se ugotovi stanje vseh energijskih teles in tudi fizičnega, bolezni, blokade in drugo. To je Božji dar.

Ezoterično diagnozo dobi vsak zdravljenec tudi pisno z napotki o zdravljenju. Tako se prepreči nastanek bolezni v fizičnem telesu, ker ga odpravimo na drugi energijski ravni, kjer je nastal. Velika posebnost tega zdravljenja je torej tudi EZOTERIČNA DIAGNOZA.

Pri vsaki celotni terapiji so vedno prisotni tudi Angeli zdravilci in občasno tudi Mojstri Modrosti. zelena soba


Zdravljenec lahko dobi tudi informirane kristale in eterična olja za zdravljenje določenih težav.

Zdravljenca tako ne navezujem energijsko na sebe, temveč vzpostavim samozdravilni energijski pretok njegove lastne Duše. Kar je izredno pomembno.

Poleg naštetega tudi vitaliziram, harmoniziram in energeniziram auro.
Z rokami »pregledam« čakre in jih po individualni potrebi stimuliram ali umirjam.
Zdravim boleče predele fizičnega telesa in stimuliram delovanje notranjih organov. In sicer:
magnetično ali radiacijsko. Odvisno od duhovne stopnje zdravljenca.

Pred zdravilno seanso opravim vodeno globinsko sprostitev, oziroma Meditacijo, ki je prirejena posebno za to.
Skozi vodeno vizualizacijo in imaginacijo »napolnim« čakre z novo svežo energijo. Odvisno od potreb posameznika. 

zdravljenje

Ker pa se zavedam, da človek povprečno zaznava vse le s petimi čutili, med katerimi je tudi dotik, je moja pozornost namenjena tudi temu. Tako na samem zaključku terapije zdravljenec začuti tudi "fizični dotik" z mojo posebno energijsko integralno intuitivno masažo hrbta, stopal in glavnih meridianov. Pri tej masaži uporabljam tudi toplo olje.